سلطنتی

باکستر، گربه همسایه این گربه کاملاً دارای پرتره است، و چگونه می توان گربه های خود را با دراز کشیدن بی رویه در مکان های استراتژیک و بحث برانگیز مختلف در حیاط خود، آزار داد. مطمئن نیستم چه اتفاقی برای داده های EXIF ​​افتاده است. با Nikon 70.0-200.0 mm f/2.8 @ 200.0 mm, f/2.8, 1/125 s, ISO 100 گرفته شده است.

Posted by mikeyatswb on 2016-07-20 01:00:10

Tagged: , cat , kitty