گربه

“یک گربه صداقت عاطفی مطلق دارد: انسان ها به دلایلی ممکن است احساسات خود را پنهان کنند، اما گربه اینطور نیست.” -ارنست همینگوی

Posted by Shahrear94 on 2018-10-19 10:06:02

Tagged: , cat , black and white , black , white , Black&white , monochrome , bangladesh , animal , Portrait , contrast , composition , world , beauty , persian , furry , flicker , canon , 50mm , canon70D , 70D