گربه

یک Sagua (گربه) عکسی از دوربین عکاسی با دوربین Canon 450D + Olympus OM 50mm 1.4

Posted by Guto_Vilaça on 2010-11-26 22:50:34

Tagged: , Gato , Cat , Zuiko , Olympus , OM , Manual Lenses , Olympus OM , Canon , XSI , 450D , 50mm , 5boc , bestofcats