گربه 05

گربه مادر ~ Valiant ~ این عکس در سپتامبر 2011 با استفاده از Nikon D40 گرفته شده است.

Posted by Shunpu on 2011-12-02 02:21:08

Tagged: , CAT