مبارزه با گربه 3

وبلاگ: www.miksmedia.net فیس بوک: www.facebook.com/miksmedia توییتر: www.twitter.com/miksmedia

مدتی است که از گربه های دیوانه ام عکس گرفته ام و دیروز تصمیم گرفتم این وضعیت را اصلاح کنم. ما به آنها کمی گربه ای گرفتیم و تصمیم گرفتیم ببینیم که آنها قرار است با آن چه کنند. البته این یک فرصت عالی برای آنها بود تا شروع به مبارزه / بازی کنند (از یک لحظه آنها واقعاً نمی توانند تصمیم بگیرند که چه کاری انجام می دهند. گاز می گیرند و در بعدی همدیگر را می لیسند..) انگار خیلی خوش گذشت! 🙂

Posted by Kasia Sokulska (KasiaBasic) on 2013-01-28 16:44:53

Tagged: , cats , fight , play