بیلی گربه

بیلی گربه در کنار جاده در نزدیکی مرز فرانسه با لوکزامبورگ در 23 ژوئیه 2001 پیدا شد. ما فکر می کنیم که او از یک ماشین به بیرون پرتاب شده بود. ما مطمئن نبودیم که او می‌خواهد شب را پشت سر بگذارد یا نه، اما او موفق شد و از آن زمان تا کنون در زندگی ما لذت بخش بوده است. این عکس‌ها 4 روز بعد پس از مراجعه بیلی به دامپزشک و دریافت تمام جراحات و غیره گرفته شد.

Posted by wilf on 2004-10-28 18:53:11

Tagged: , billythecat , billy , cat , showcase