گربه توکسیدو

در حال کاوش در یک شهر کوچک مجاور بودم که با این گربه Tuxido روبرو شدم. من از این واقعیت که حدود 2 اینچ از دم او قهوه ای بود شگفت زده شدم. به نظرم غیرعادی بود با فکر کردن به آن، از آنجایی که در گریسی، کنتاکی، کار زیادی برای انجام دادن وجود ندارد، (در واقع در گریسی، کی، هیچ کاری برای انجام دادن وجود ندارد)، تصور می‌کنم که برخی از نوجوانان نسبتاً بی حوصله تصمیم گرفتند موهای خود را سفید کنند، و همچنین موهای کیتی.

Posted by MsPixie on 2006-02-26 07:55:47

Tagged: , Cats