ما گربه داریم

قبولی گربه در بالای لیست ما نبود، اما او بسیار پیر و چاق است و فکر می کنم ما تنها گزینه او بودیم. بلا 15 ساله است، به شدت اضافه وزن دارد و به راحتی نمی تواند به آنجا رفت. در 15 سالگی و در شرایط او، امیدوارم بتوانیم چند روز، ماه یا سال خوب به او هدیه دهیم. © AnvilcloudPhotography

Posted by Anvilcloud on 2017-03-31 12:29:47

Tagged: , cat , Bella