گربه

"تماشای یک حیوان بسیار شگفت انگیز است، زیرا یک حیوان درباره خودش نظری ندارد. این است." – Eckhart Tolle با تشکر از نگاه… 🙂 از این تصویر در هیچ رسانه ای بدون اجازه من استفاده نکنید. تمامی حقوق محفوظ است.

Posted by Lado B.. on 2015-12-11 22:40:31

Tagged: , september , cat , neko , zen master , animal , pet , pentax , k200d , rawtherapee , imagemagick , countryside , rural , walking , nature , depth of field , dof , portrait , bokeh , outdoor , all rights reserved , backlight