گربه

و این دومین بچه گربه ای است که به خانواده ما ملحق شده است، به دلیل لکه روی پای راست جلویی، ماکیا (نقطه به انگلیسی) نامیده می شود. عکس گرفتن سخت بود چون خیلی بیش فعاله 🙂 _________________________________________________________________ E questo e’ il secondo gattino che si e’ unito alla nostra famiglia,si chiama Macchia a causa … Read more

گربه

گربه تنبل Posted by f_speedfreak on 2014-05-04 18:04:27 Tagged: , cat , sleepy

گربه

گربه Posted by madoriene on 2010-02-20 08:01:21 Tagged: , cat

گربه

آزمایش ISO 12800 در نور موجود. Posted by jimross90 on 2019-02-06 00:09:39 Tagged: , cat