گربه

نام او لوسی است. یک گربه دوست داشتنی او دوست دارد از مردم جاسوسی کند. من حدس می زنم که او دوست ندارد وقتی مردم به او خیره می شوند. Posted by nabilrahmn on 2011-07-26 10:53:49 Tagged: , cat , 50mm , killer , stare , 550D , Canon

گربه

گربه ی من. Posted by akajandrus on 2018-08-19 15:12:21 Tagged: , cat , gato , españa , spain , canon , 6D , yongnuo , 50mm , 50 , gatos , cats , felino , animal , animals , special , devonrex , small , portrait , retrato , madrid , raza

گربه

“یک گربه صداقت عاطفی مطلق دارد: انسان ها به دلایلی ممکن است احساسات خود را پنهان کنند، اما گربه اینطور نیست.” -ارنست همینگوی Posted by Shahrear94 on 2018-10-19 10:06:02 Tagged: , cat , black and white , black , white , Black&white , monochrome , bangladesh , animal , Portrait , contrast , composition , … Read more

گربه

Venice Yashica FX-3 Super 2000 Yashica ML 50mm f/1.9 Kodak Color Plus 200 Posted by giuseppenicolò on 2017-02-19 15:37:00 Tagged: , cat , venice , animal , portrait , film , color , analogic , ishootfilm , filmisnotdead , 35mm , kodakcolorplus200 , yashica , 50mm , fx3super2000