گربه

گربه ی من. Posted by akajandrus on 2018-08-19 15:12:21 Tagged: , cat , gato , españa , spain , canon , 6D , yongnuo , 50mm , 50 , gatos , cats , felino , animal , animals , special , devonrex , small , portrait , retrato , madrid , raza

گربه

خمیازه یک گربه خمیازه بلند بزرگ🐱🐱 Posted by taniuniyana on 2016-06-18 08:53:39 Tagged: , cat , 6d , yawn , 猫

گربه

در نگاه اول به نظر می رسد که چهره او ترسناک است. اما او خیلی دوستانه است