بریملی

بریملی یکی از گربه های خوش شانس پناهگاه است که اخیراً به فرزندی پذیرفته شده است. Posted by ngr07 on 2018-02-19 23:18:43 Tagged: , cat , shelter , black

گربه

“یک گربه صداقت عاطفی مطلق دارد: انسان ها به دلایلی ممکن است احساسات خود را پنهان کنند، اما گربه اینطور نیست.” -ارنست همینگوی Posted by Shahrear94 on 2018-10-19 10:06:02 Tagged: , cat , black and white , black , white , Black&white , monochrome , bangladesh , animal , Portrait , contrast , composition , … Read more

گربه

© Luis Cláudio، کلیه حقوق محفوظ است. Foto protegida pela Lei de Direito Autoral nº 9610 e só pode ser usada mediante autorização expressa do autor. Posted by Luis Cláudio on 2013-04-22 02:56:51 Tagged: , cat , cats , close , detalhe , animal , felino , black , PB , fantastic , amazing

گربه

این ماگی خانگی است. نسبتاً مبتکرانه او به عنوان شناخته شده است "گربه". Posted by Malamute01 on 2016-12-17 23:29:29 Tagged: , Cat , Feline , Mono , Low , Key , Portrait , Black , White

گربه

گربه من جلوی یک پنجره کثیف منتظر است. من این عکس را در فتوشاپ ویرایش کردم و آن را سیاه و سفید کردم و چشم ها را دست نخورده گذاشتم. (گرفته شده در غروب) Posted by LeBaracuda on 2013-03-26 14:08:16 Tagged: , cat , black , white , blue , eyes , cute , lovely … Read more

گربه

Helios 44M-4 58mm f2 Posted by Esat Sanlav on 2016-12-11 14:08:50 Tagged: , cat , blackandwhite , blackwhite , black , white , olympus , olympusep3 , ep3 , pen , olympuspen , green , greeneye , eye , eyes , m43 , bokeh , life , dramatic , portrait , portraiture , catportrait , … Read more

گربه ها

ممنون که نگاه کردید Posted by Blackcat71 on 2018-01-23 11:04:00 Tagged: , cats , feral , fur , outdoor , park , bench , stone , portrait , b&w , black , white , flare , attitude , stare , fuji , x10 , grain , detail , close , candid , moment