گربه

“یک گربه صداقت عاطفی مطلق دارد: انسان ها به دلایلی ممکن است احساسات خود را پنهان کنند، اما گربه اینطور نیست.” -ارنست همینگوی Posted by Shahrear94 on 2018-10-19 10:06:02 Tagged: , cat , black and white , black , white , Black&white , monochrome , bangladesh , animal , Portrait , contrast , composition , … Read more

#گربه

این گربه ماده من است. نگاهش نوید هیچ چیز خوبی را نمی دهد:)) او همانطور که می بینید محتاط و مراقب است، مخصوصاً وقتی برمی گردم تا از او عکس بگیرم. دوست نداره ازش عکس بگیرن :)) اسمش تریکی هست و 12 سالشه. پسرم نام او را گذاشته است و او را به عنوان یک … Read more

گربه

گربه Posted by Colin Rigney on 2015-07-19 12:00:12 Tagged: , Nature , Wildlife , Ireland , Irish Wildlife , Colin Rigney , Canon EOS 7D , Enniskerry Co Wicklow , Garden , Cat , Black and White , Grass , Sneaking , Staring , Cats Eyes