گربه ای به نام گربه

این آخرین عکس با گربه ما است. دیروز از پنجره افتاد و جان باخت. دلمون براش تنگ شده Posted by zaiko.monster on 2011-08-31 10:47:12 Tagged: , cat , cc100

مبارزه با گربه

یا بهتر بگوییم مسابقه کشتی گربه سانان! سوئنوس و چیچی بهترین دوستان هستند! Posted by eva101 on 2007-03-12 22:55:49 Tagged: , cat , CC100

گربه

من از شانس خود در مسابقه Lol a Cat Win a Doll Lilycat استفاده کردم. برنده نشد اما خیلی خوش گذشت. با گربه‌ام آشنا شوید که چهره‌های خون آشام خنده‌دار می‌سازد. من فقط برای سرگرمی به او تعظیم دادم، و او بسیار زیبا بود، گربه خون آشام، این یک عکس 7 ساله است، اما هنوز … Read more