گربه

گربه سانان پاریسی… من را در اینستاگرام دنبال کنید Posted by Hemzah Ahmed on 2017-07-20 07:58:18 Tagged: , Cat , Cats , Fur , Furry , Feline , Nature , Animal , 24-70mm f2.8 II , Canon 5D Mark III , Canon 5D Mark 3 , Eyes , Depth of Field , DoF , Animals … Read more

گربه ها

گربه‌ها نوع مرموزی از مردم هستند – در ذهن آنها بیش از آنچه ما می‌دانیم اتفاق می‌افتد. – سر والتر اسکات جمعه خزدار مبارک، همه! Posted by Mister Blur on 2018-04-05 22:16:55 Tagged: , happy , furry , Friday , Blue , cat , gato , Azul , portrait , depth of field , DoF … Read more

Cat DOF

اولین عکسی که با دوربین کاملا جدیدم گرفتم از این گربه احمق بود. Posted by Snurb1201 on 2013-02-22 06:17:19 Tagged: , canon , 5d , buffy , cat , dof

گربه

یک گربه ولگرد نزدیک میز ما هنگام شام Posted by Stanislav Trifonov on 2017-08-27 17:14:48 Tagged: , cat , animal , portrait , dof , bokeh

گربه

DOF Posted by andersbergman2 on 2017-07-19 08:21:38 Tagged: , Cat , dof