گربه…

در جزیره دلوس به غیر از توریست ها، گربه ها بیشتر از مردم هستند. گربه‌ها آنجا بودند تا جمعیت موش‌ها را کاهش دهند، اما در زیر نور خورشید تنبلی می‌کردند و توریست‌ها به آنها غذا می‌دادند… آن‌ها بسیار بزرگ‌تر از همتایان خود در میکونوس بودند… Posted by junepurkiss on 2017-09-15 19:17:56 Tagged: , Cat , … Read more

گربه

من نمی توانم ادعای این مورد را داشته باشم که توسط KP گرفته شده است اما می خواهم آن را در کتابی که امیدوارم بسازم قرار دهم … Posted by junepurkiss on 2017-09-18 22:48:59 Tagged: , Cat , Mykonos , Greek Island , Greece

گربه

گربه ای که از حیاط پشتی من بازدید می کند Posted by GLivanis on 2011-08-19 14:52:46 Tagged: , cat , greece