گربه

گربه (از سری گربه های سلیگر). او در صومعه ای در شهر اوستاشکوف در ساحل دریاچه سلیگر زندگی می کند. روسیه Posted by Lyutik966 on 2019-04-15 18:06:53 Tagged: , Cat , animal , pet , lake , shore , Ostashkov , Seliger , Russia , coth5 , NikonD90: , Nikkor18-105

گربه

مدل از سری گربه های سلیگر. در حال قدم زدن در خیابان شهر اوستاشکوف با گروهی از گربه ها آشنا شدم، اما متوجه این مرد نشدم. اون موقع که داشتم از گربه های دیگه عکس میگرفتم این یکی آرنجمو فشار میداد و میومیو میکرد انگار میخواست بگه: به من نگاه کن منم خیلی خوشگلم 🙂 … Read more