گربه 1

گربه در صبح، باید مقداری غذا به او بدهید Posted by sz.alex on 2008-11-06 19:18:11 Tagged: , cat , housecat , persian

گربه

“یک گربه صداقت عاطفی مطلق دارد: انسان ها به دلایلی ممکن است احساسات خود را پنهان کنند، اما گربه اینطور نیست.” -ارنست همینگوی Posted by Shahrear94 on 2018-10-19 10:06:02 Tagged: , cat , black and white , black , white , Black&white , monochrome , bangladesh , animal , Portrait , contrast , composition , … Read more

گربه ایرانی خاکستری

چیلرو، گربه ایرانی خاکستری ما. او اکنون در کاستاریکا زندگی می کند اما برای شروع از مالت آمده است. به عنوان شاهزاده خانم واقعی او به جای اینکه با بقیه حیوانات در کابین باشد، در صندلی خود سفر می کند. همه عکس‌های من CC هستند، می‌توانید از آنها استفاده کنید، اما اگر این کار را … Read more