گربه

گربه ی من. Posted by akajandrus on 2018-08-19 15:12:21 Tagged: , cat , gato , españa , spain , canon , 6D , yongnuo , 50mm , 50 , gatos , cats , felino , animal , animals , special , devonrex , small , portrait , retrato , madrid , raza

گربه

گربه ای که در زیر یک دیوار سنگی ساخته شده است. Posted by Rohit Tulsiyan on 2018-10-27 06:18:34 Tagged: , Cat , wall , weird , special , exclusive