گربه ها

ممنون که نگاه کردید Posted by Blackcat71 on 2018-01-23 11:04:00 Tagged: , cats , feral , fur , outdoor , park , bench , stone , portrait , b&w , black , white , flare , attitude , stare , fuji , x10 , grain , detail , close , candid , moment

گربه

با هیجان EF 55-250 IS II جدیدم به پرندگان تیراندازی می کرد و این گربه از دیوار به من خیره شده بود. Posted by Balaji Bharadwaj on 2017-05-04 13:04:08 Tagged: , cat , feline , stare , anger , curious