گربه

گربه ای که روی عرشه ما می نشیند وقتی آفتابی می شود از خواب استراحت می کند تا خمیازه بکشد و این نتیجه است. کمی دندانپزشکی فتوشاپی نیمه نیش را ترمیم کرد (آیا نباید گربه سان باشد؟). Posted by charliesnowdon on 2011-08-15 09:49:01 Tagged: , cat , tabby , yawn , laugh

گربه/انیشتین

در حالی که داشتم برای گربه مورد علاقه ام عکس می گرفتم، او خمیازه کشید، این عکس همان لحظه مناسب است! Posted by Riccardo Aris Riva on 2014-08-11 09:56:35 Tagged: , cat , einstein , yawn

گربه

خمیازه یک گربه خمیازه بلند بزرگ🐱🐱 Posted by taniuniyana on 2016-06-18 08:53:39 Tagged: , cat , 6d , yawn , 猫